Dosky, ktoré znamenajú undeground
Ľúbime ťa, ale z nášho pódia pál do ...!
Hard Rock night, alebo Ako okamžite vyhnať 100 ľudí z podniku
Kresťania z nás nebudú - Bad Religion po štvrté
Nepoklad poháre prosím!
Offspring po turecky