Punk neznamená špatný zvuk ...
Súhlas, toto naozaj potrebuje viac
Laťka bola príliš vysoko
Simplicity? Asi ťažko
Prečo sa majú väčší kokoti lepšie, ako my?