Dobitý a dokopaný .. Bad Religion v Prahe!
Prečo sa majú väčší kokoti lepšie, ako my?