[12.08.2017] nasrac!FEST 2017, SN
[31.03.2017] VÝHRADA SVEDOMIA, ZATMENIE MYSLE, BLOODY MARY - RAKWA, ROŽŇAVA
[04.06.2016] VÝHRADA SVEDOMIA, ZATMENIE MYSLE, NEKULTÚRA ... – VČELÍN, MARTIN